Ik ben benieuwd wie jij bent

“Sinds ik mijn grenzen bewaak en mij uitspreek, is het alleen maar erger geworden.”

Dit hoor ik geregeld van mensen die jarenlang onderdrukt en mishandeld zijn door hun familie of (ex-)partner.

Lees meer

Breken met familie

Er rust een taboe op het verbreken van contact, zeker als het gaat om breken met familie. Mensen die te maken hebben met destructieve familiepatronen lopen hier geregeld tegenaan.
Is het niet een ander die er een oordeel over heeft als iemand het contact met familie verbreekt, dan heeft diegene dat zelf wel omdat ze het zelf vaak als zwakte zien om uit contact te gaan.

Lees meer

Als ik maar beter mijn best doe

Er rust een taboe op het verbreken van contact, zeker als het gaat om breken met familie. Mensen die te maken hebben met destructieve familiepatronen lopen hier geregeld tegenaan.

Is het niet een ander die er een oordeel over heeft als iemand het contact met familie verbreekt, dan heeft diegene dat zelf wel omdat ze het zelf vaak als zwakte zien om uit contact te gaan.

Zelftwijfel en sterke gevoelens en overtuigingen van minderwaardigheid zijn het gevolg.

Lees meer

Blogs 2021 over narcisme, complexe scheiding en ouderverstoting

Complexe PTSS en mediation

Zou je iemand met complexe PTSS mediation aanraden met de pleger van het huiselijk geweld?

Dit klinkt misschien raar, maar het is wat er regelmatig gebeurt bij complexe scheidingen.

Zo iemand wordt in feite teruggestuurd het oorlogsgebied in.

Waarom?
Omdat de wonden van psychisch en emotioneel geweld vaak onzichtbaar zijn.
Omdat de dynamiek van dwingende controle (nog) niet genoeg herkend wordt.

Lees meer

Delenwerk

(Cliënte geëmotioneerd na de sessie) “Bij eerdere therapie moest ik delen van mezelf wegsturen. Dat hoeft nu niet meer.”

Met delenwerk kunnen overlevingsdelen getransformeerd worden zodat ze in jouw voordeel gaan werken, zonder de nare bijwerkingen. Delen die wellicht vroeger hielpen om je bijvoorbeeld veilig te houden, maar de manier waarop nu niet meer nodig is.

Lees meer

De signalen herkennen

Gescheiden ouders die er met elkaar niet uitkomen en waar sprake is van eenzijdig (ex-)partnergeweld en/of kindermishandeling komen geregeld terecht bij Veilig Thuis. In ieder geval één van hen hoopt daar hulp te vinden voor zichzelf en de kinderen als de veiligheid en/of ontwikkeling bedreigd wordt. Wat ik vaak hoor van ouders is dat ze vervolgens terecht komen in één of meer ouderbemiddelingstrajecten, met als doel er met elkaar uit te komen en afspraken te maken, in belang van de kinderen. In de praktijk werkt dat echter alleen als beide ouders dit vanuit intrinsieke motivatie doen. Hiervoor is een bepaalde mate van bewustwording nodig, empathisch vermogen en zelfreflectie. Anders is het gevaar dat de gezamenlijke overleggen juist ruimte creëren voor het eenzijdig ex-partnergeweld door één van de ouders – de pleger van psychische en/of fysieke mishandeling. Beide ouders kunnen dan zéggen dat ze er alles aan doen om eruit te komen voor de kinderen, maar in feite kan één van hen als werkelijke intrinsieke motivatie hebben om macht en controle te houden over de andere ouder en de kinderen. Deze ouder – pleger van eenzijdig (ex-partner)geweld komt vaak charmant over, terwijl het slachtoffer in de war kan zijn en prikkelbaar, zich moeilijk kan uitspreken. Dit laatste is het gevolg van een jarenlang doelgericht patroon van dagelijkse blootstelling aan een verborgen vorm van psychische mishandeling ‘coercive control’ (o.a. kleineren, intimideren, dwang, bedreigen, manipuleren, controleren, psychisch verwarren).

Lees meer

Als naaste

Je bent als naaste niet verantwoordelijk
voor het destructieve gedrag van een gemankeerde ander
voor iemands angst en dwang
voor het gebrek aan empathie

voor het onvermogen tot zelfreflectie
voor het kleineren, het bepalen voor en over het slachtoffer

Lees meer

Ouder in de knel

In dit artikel in Augeo Magazine beschrijft Simone haar ervaring als moeder in de knel. Haar ervaring staat niet op zichzelf, ik sprak de laatste jaren vele ouders – in complexe scheiding en ouderverstoting – die met ex-partnergeweld en kindermishandeling te dealen hebben. Dit zijn Simone haar tips voor professionals.

Lees meer

Hoe krachtiger jij wordt

Als je je niet meer volgzaam, onderdanig en pleasend opstelt,

kan degene die dat probeert af te dwingen zich onveilig gaan voelen,

want met het voldoen aan de behoefte aan controle en macht

creëert diegene voor zichzelf een schijnveiligheid.

Lees meer

Podcast “Stap uit de schaduw van een narcistische relatie”

Maandag 4 oktober 2021 was ik te gast in de podcast van De Verhalensmeders. Ik vertel over mijn persoonlijke ervaringen, mijn “school of hard knocks”, de kantelpunten in mijn leven en hoe ik me inzet voor mensen die te maken hebben met narcisme, destructieve relaties, complexe scheiding en ouderverstoting.

Lees meer

Als schuldgevoel je verteert

Als het onrecht dat je wordt aangedaan

je verteert

en het onveilig is om je uit te spreken

voor jezelf of een naaste…

schrijf het dan van je af

zonder het te versturen

Lees meer

Als ik me stevig voel

Ruimte creëren voor mezelf

voor goede zelfzorg

is

ruimte creëren voor de ander,

voor mijn kind

Lees meer

“Mijn vriend zei dat ik er gelukkiger uitzie”

Klachten

Elisabeth lijdt al bijna 20 jaar aan depressies en slapeloosheid. Daarnaast heeft ze last van pijnlijke gewrichten, vermoeidheid en hevige rugpijnen. Ze ervaart veel boosheid en verdriet over het onrecht wat haar is aangedaan. Vertrouwen van en verbinden met mensen is heel lastig. Ogenschijnlijk simpele dingen als lezen en breien lukken haar slechts kort. Als ze haar ideeën en wensen wil uitvoeren, blokkeert ze.

Lees meer

Psycho-educatie voor naasten

psycho-educatie Beverwijk

Psycho-educatie voor naasten

Psycho-educatie voor naasten bij autisme

Psycho-educatie voor naasten kan handig zijn als het gedrag van hun familielid of partner ingewikkeld voor de naasten is om mee om te gaan. Zo heb ik zelf online psycho-educatie gekregen bij een grote GGZ organisatie nadat mijn naaste werd gediagnosticeerd met autisme. Maar ik ben er vooral meer over te weten gekomen door het lezen van boeken en het praten met mensen met autisme en hun naasten. Het kennen van de beperkingen van de ander en de mijne, leren omgaan met angst en dwang, mijn grenzen bewaken. Het helpt me om beter voor mezelf te kunnen zorgen en er beter voor mijn naaste te kunnen zijn.

Psycho-educatie suïcidaliteit

Bij Arkin GGZ begeleid ik de bijeenkomsten waarin voorlichting over suïcidaliteit wordt gegeven aan naasten van mensen met suïcidaliteit. De voorlichtingsbijeenkomsten zijn verhelderend voor de deelnemers. Ze hebben een grote behoefte aan informatie over suïcidaliteit. Ook de gespreksgroepen worden goed ontvangen. Daarin is veel ruimte voor uitwisseling, de deelnemers vinden het fijn er open met elkaar over te kunnen praten. Ze hoeven de dingen niet uit te leggen, vinden (h)erkenning bij elkaar.

Psycho-educatie narcisme

Psycho-educatie voor naasten van mensen met narcisme ligt ingewikkelder. Naasten krijgen sowieso geen psycho-educatie als er geen diagnose NPS (Narcistische Persoonlijkheids Stoornis) is gesteld.

De persoon zelf is ervan overtuigd niets te mankeren, is niet in staat tot zelfreflectie, dus het besef van de eigen problematiek en de schadelijke gevolg voor de omgeving ontbreekt.

Herkennen narcistische mishandeling

De symptomen van narcistische mishandeling bij slachtoffers die met allerlei mentale en fysieke gezondheidsklachten in de zorg belanden, worden nog nauwelijks herkend.

Daarnaast geloven slachtoffers vaak dat zij het probleem zijn, dat zij niet genoeg hun best doen, egoïstisch zijn, op allerlei manieren te kort schieten. Ze vertrouwen niet meer op hun eigen waarneming, zijn zichzelf en wat ze nodig hebben helemaal kwijt. Daarnaast kunnen zij via hun narcistische partner in de GGZ belanden, omdat ‘zij het probleem zijn’ en gefixt moeten worden.

Als slachtoffers ‘ontdekken’ waarmee ze te maken hebben, gaat er een wereld voor ze open. Ze gaan zich bijvoorbeeld beseffen dat de problemen in de relatie niet aan hen liggen maar dat die overtuiging hen jarenlang is aangepraat. Ze gaan zich langzaamaan beseffen dat hen iets is aangedaan en wat de impact op hen is. Tegelijkertijd worden ze in hun hoofd nog steeds heen en weer geslingerd tussen twee waarheden. Gehersenspoeld als ze zijn, ‘weten’ ze aan de ene kant hoe ‘het zit’, terwijl ze dit op momenten volledig ‘vergeten’ zijn en de waarheid van de narcistische persoon als waarheid ervaren. Dit is gekmakend. Ze hebben het dan nodig om aan hun eigen waarheid, aan de feiten en aan wat ze geleerd hebben herinnerd te worden. Als ze dat zelf (even) niet kunnen, dan door een ander.

Wat ze hebben ervaren of nog steeds ervaren, is zo ongelooflijk en niet te begrijpen. Voor hen zelf niet, maar ook niet voor een ander. Dat maakt dat wat ze vertellen niet geloofd wordt. De subtiele dingen zijn té ongrijpbaar en de wrede dingen klinken té wreed om waar te kunnen zijn.

Daarbij is het onderwerp narcisme nog altijd een taboe, zeker als er geen diagnose heeft plaatsgevonden. Dan ‘heb je niet het recht’ om het woord ‘narcist’ in de mond te nemen. Dat maakt het ingewikkeld voor deze slachtoffers, want hoe moeten ze er dan over praten? Er zit al zoveel schaamte op.

Zelf op zoek

Naar psycho-educatie over narcisme en de impact van narcistische mishandeling moeten slachtoffers nu meestal zelf op zoek, door het lezen van boeken, op internet, lotgenotencontact en via professionals die tevens ervaringsdeskundig zijn.

Herkenning en ont-schuldigen

(H)erkenning is voor hen belangrijk om ont-schuldigd te worden. Zo ontstaat ruimte om de verantwoordelijkheid voor hun eigen helingsproces te nemen. Dit vraagt om professionals die kennis hebben van mis-handeling en een moreel standpunt innemen, want iemand die jarenlang gemanipuleerd, gekleineerd, gehersenspoeld, gecontroleerd, geïntimideerd en bedreigd is, weet vaak niet wat normaal en niet normaal is in de omgang.

Meer info / contact

Op mijn website vind je informatie over narcisme en verschillende blogs over narcisme. Neem gerust contact met mij op voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking.

Geboorteherbeleving

Geboorteherbeleving Beverwijk

Wat is geboorteherbeleving?

Een helende reis door verleden en heden

Geboorteherbeleving is een vorm van regressietherapie waarbij gebruik wordt gemaakt van hypnotherapie. Regressie maakt contact met het onverwerkte, storende verleden. De bedoeling daarvan is dat te ontladen en te verwerken.

Het gaat bij Regressietherapie niet alleen om de herbeleving van gebeurtenissen, het herstel van geheugenverlies en het alsnog verwerken van onverwerkte ervaringen, maar ook om het verwerken van actuele ladingen die wij (als gevolg daarvan) op dit moment in ons lichaam met ons meedragen. In Regressietherapie (…) is het doel van elke sessie catharsis*. (…) Bijna elke catharsis geeft naast emotionele bevrijding en lichamelijke opluchting, toegenomen begrip en inzicht. Regressie is (dus) contact maken met het verleden dat nu nog in ons is.” (Hans ten Dam)

*catharsis: oplossing, reiniging, bevrijding, zuivering.

Het doel van geboorteherbeleving

  • Inzicht krijgen in omstandigheden rondom de geboorte en daarmee in de mogelijke oorzaak van problemen in verband met de eerste levensfase.
  • Bevrijding van eventuele emotionele lading rondom de geboorte.
  • Vergroten van ik-sterkte en terugwinnen bestaansrecht.
  • Thema’s en patronen ontstaan vanuit de babytijd helen.

Hoe werkt het?

  • In een lichte trance ga je van een afstandje kijken naar de momenten in jouw leven waar jouw kernovertuiging speelde, vanaf het moment dat je werd verwekt tot nu. Bijvoorbeeld de overtuiging: “ik ben onveilig”.
  • Daarna ga je terug naar jouw ervaringen in de baarmoeder.
  • Je gaat jezelf als kind op deze wereld verwelkomen.
  • Je neemt jezelf als baby mee en gaat langs de meest – (bijvoorbeeld) ‘onveilige’ – ervaringen in jouw leven om te gaan begrijpen waarom je op die momenten zo over jezelf bent gaan denken en waarom dat een vergissing was.
  • Je gaat je kernovertuigingen in een ander licht zetten.

Over kernovertuigingen

Onze eerste overtuigingen vormen we in onze eerste levensfase (de baarmoedertijd en zuigelingenfase). Wat we als baby voelen, is puur zintuiglijk, emotioneel en lichamelijk. We kunnen dan nog geen onderscheid maken tussen wat van onze ouders is en wat van onszelf. De fijne en minder fijne belevingen van onze ouders integreren we als van ons. Dus als (één van) onze ouders geregeld angstig is, veel verdriet heeft of zich minderwaardig voelt, dan kunnen we op die leeftijd niet bedenken dat dat van deze ouder is, en niet van ons. Als onze omgeving liefdevol en vol steun is en onze ouders warm en vol aandacht, dan ervaren we onszelf zo. Ons lichaam slaat al deze informatie op en later vormen we daar gedachten bij: overtuigingen.

Ik heb bij Ilse een Geboorteherbeleving mogen ondergaan, een helende reis door het verleden en heden. Wauw… ongelooflijk wat we tijdens ons leven nog met ons meedragen waar we ons niet van bewust zijn. Ilse coacht professioneel en stelt vragen die steeds een laagje dieper gaan, waardoor er inzichten omhoog komen, het geeft echt een gevoel van bevrijding om te voelen waar oude overtuigingen hun oorsprong hebben… en hoe mooi is het dat de antwoorden allemaal in je zitten. Super fijn jouw pure begeleiding, het voelde heel vertrouwd. Ik ben je heel erg dankbaar Ilse

Linda

Als ik mezelf verlies

Ik verloochen mezelf
– uit angst –
om afgewezen te worden
en daarmee wijs ik mezelf af

Lees meer