suïcidepreventie Beverwijk

Over het Suïcide Preventie Centrum

Als familie-ervaringsdeskundige zet Ilse zich vanuit het Suïcide Preventie Centrum in Harderwijk in door het begeleiden van groepen voor naasten van mensen met suïcidaliteit. Het Suïcide Preventie Centrum werkt daarbij samen met Kompassie in Den Haag en Arkin in Amsterdam.

Amsterdam

Voorlichtingsbijeenkomsten Arkin GGZ

Op maandag 8 mei 2023 starten bij Arkin in Amsterdam weer een tweetal voorlichtingsbijeenkomsten voor naasten van mensen met suïcidaliteit.

De overige data van 2023 zijn: 12 en 19 oktober (online).

Deze voorlichtingsbijeenkomsten zijn toegankelijk voor (volwassen) inwoners van Amsterdam e.o. die betrokken zijn bij iemand met suïcidale gedachten en/of gedrag. In de bijeenkomsten zal de nadruk liggen op het bespreken van het suïcidale proces en hoe je je naaste kunt ondersteunen in het omgaan hiermee. Tevens is er de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en te bespreken hoe je goed voor jezelf kunt (blijven) zorgen.

Voorafgaand aan de groep vindt een kennismakingsgesprek plaats.

De gespreksgroep wordt begeleid door een preventiewerker van Arkin en een familie ervaringsdeskundige van het Suïcide Preventie Centrum.

Heb jij hier behoefte aan, of ken je iemand die mogelijk interesse heeft?
Meer informatie vind je hier.

Gespreksgroepen Arkin GGZ

Op maandag 5 juni 2023 start bij Arkin in Amsterdam de eerste van 5 gespreksgroepen voor naasten van mensen met suïcidaliteit.

De andere data van 2023 zijn: 9 november t/m 14 december (6 online bijeenkomsten).

Als je naaste op enig moment suïcidale gedachten heeft, kan dat erg ingrijpend zijn voor jou en het dagelijks leven. Blijf niet alleen met deze gevoelens worstelen, je bent niet de enige. Je verhaal delen met lotgenoten kan herkenning, erkenning en steun bieden. De gespreksgroep wordt begeleid door een preventiewerker van Arkin en een familie ervaringsdeskundige van het Suïcide Preventie Centrum.

Tijdens de bijeenkomsten staan ervaringen, gevoelens en vragen van jou als deelnemer centraal. De thema’s voor de bijeenkomsten kunnen zowel door deelnemers als begeleiders ingebracht worden. In de bijeenkomsten krijg je handvatten en tips, waardoor je sterk kan (blijven) staan en goed voor jezelf kan zorgen. Voorafgaand aan de groep vindt een kennismakingsgesprek plaats.

Heb jij hier behoefte aan, of ken je iemand die mogelijk interesse heeft?
Meer informatie vind je hier.

Den Haag

Naastengroep Kompassie

Er start binnenkort weer een naastengroep in Den Haag.

Tijdens de bijeenkomsten ligt de focus op het uitwisselen van ervaringen en worden thema’s afgestemd op de behoefte van de deelnemers. Voorafgaand aan de groep vindt een kennismakingsgesprek plaats.

Heb jij hier behoefte aan, of ken je iemand die mogelijk interesse heeft?
Meer informatie vind je hier.

“Jij begrijpt echt waar we het over hebben.”

“Als naaste werden we niet geholpen. Alle aandacht ging naar onze zoon. Pas na lang zoeken vonden we een gespreksgroep waar wij ons verhaal eindelijk kwijt konden.”