Als naaste

Je bent als naaste niet verantwoordelijk
voor het destructieve gedrag van een gemankeerde ander
voor iemands angst en dwang
voor het gebrek aan empathie

voor het onvermogen tot zelfreflectie
voor het kleineren, het bepalen voor en over het slachtoffer

voor het niet zien van de behoefte van het slachtoffer, het niet luisteren naar het slachtoffer
voor het opleggen van vrijheidsbeperking
voor het onthouden van zorg en middelen
voor het manipuleren, het afdwingen van respect
voor het misbruiken van de kwetsbaarheid en het benadrukken van onzekerheden van het slachtoffer
voor de woede-uitbarstingen van de gemankeerde ander als het slachtoffer iets voor zichzelf bepaalt en uit angst de ander pas achteraf informeert

Je bent als naaste niet verantwoordelijk
voor de schade bij het slachtoffer – door die gemankeerde ander –

Je bent als naaste wel verantwoordelijk voor hoe je omgaat met:
* het slachtoffer
* het gedrag van de gemankeerde ander
* jouw eigen gedachten
* over jezelf, over de gemankeerde ander en het slachtoffer
* jouw gevoelens naar jezelf, de gemankeerde ander en het slachtoffer
* de machteloosheid en wanhoop die destructief gedrag en de situaties bij je oproepen
* de verwijten, bedreigingen, onterechte beschuldigingen, het buitensluiten, negeren en de diskwalificaties
* het ter verantwoording geroepen worden als je uitgaat van de behoefte van het slachtoffer en daarmee noodgedwongen ‘voorbij gaat’ aan de – bepalende en buitensluitende – ander
* jouw boosheid en die van de ander
* de impact op jou
* de angst die het gedrag van de gemankeerde ander bij je oproept en hoeveel je je door de angst laat beïnvloeden en leiden