Begoniahof

DISCLAIMER & COPYRIGHT

Copyright
Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden vermenigvuldigd, gewijzigd, verwijderd, doorgestuurd, gedistribueerd, gepubliceerd of verspreid zonder toestemming van Praktijk Ilse Healing. Wanneer u een passage wilt publiceren dan dient u voorafgaand schriftelijk toestemming te vragen aan Praktijk Ilse Healing. Bij de publicatie dient de bron vermeld te worden met een link naar het artikel.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Praktijk Ilse Healing niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Praktijk Ilse Healing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Praktijk Ilse Healing geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Privacy
Alle mogelijke zorg is besteed aan de persoonlijke informatie die vermeld staat op deze site. Deze informatie zal op geen enkele wijze worden gebruikt anders dan degene die de informatie verstrekt heeft dan wel degene naar wie de informatie refereert expliciet bedoeld heeft.

Van bezoekers die deze site bezoeken zullen de volgende gegevens worden opgeslagen:

  • serveradres
  • domeininformatie (bijv. .com, nl, eu, nu, org, etc etc)
  • datum, tijd en duur van de bezochte pagina’s
  • gedownloade documenten
  • soort browser
  • de eventuele refererende site (zoekmachines e.d.)

Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics en Facebook Social Plugins.

Praktijk Ilse Healing zal deze informatie uitsluitend gebruiken om de site te verbeteren.

Praktijk Ilse Healing kan gebruik maken van mailinglists om gebruikers te informeren. Praktijk Ilse Healing is dan wel de eigenaar van de mailinglist en zal alleen informatie sturen wanneer de gebruiker van het e-mailadres hier om gevraagd heeft.Praktijk Ilse Healing doet op geen enkele wijze aan verkopen, verhuren, uitlenen, verhandelen of leasen van deze e-mailadressen of van andere persoonlijke gegevens aan derden. Ook zal Praktijk Ilse Healing nooit refereren naar mailinglists of instanties die dit wel doen.

Het is niet uitgesloten dat deze site in de toekomst gebruik zal gaan maken van cookies om u te voorzien van een unieke user-ID. Deze cookies kunnen nooit gebruikt worden om u als persoon te identificeren. Cookies kunnen uitsluitend gebruikt worden om uw computer bekend te maken bij de server zodat u qua informatie beter bediend kan worden. Indien u geen gebruik wenst te maken van cookies dan kunt u dit in uw browser aangeven.

× Hoe kan ik je helpen?