Delenwerk

(Cliënte geëmotioneerd na de sessie) “Bij eerdere therapie moest ik delen van mezelf wegsturen. Dat hoeft nu niet meer.”

Met delenwerk kunnen overlevingsdelen getransformeerd worden zodat ze in jouw voordeel gaan werken, zonder de nare bijwerkingen. Delen die wellicht vroeger hielpen om je bijvoorbeeld veilig te houden, maar de manier waarop nu niet meer nodig is.

Elk deel van ons heeft een positieve intentie. De functie dat bij een deel hoort, is altijd bedoeld om ons te helpen. Bijvoorbeeld om je te beschermen. Nu kan het zo zijn dat de manier waarop dat deel jou probeert te beschermen vroeger werkte voor je, maar nu niet helpend meer is en zelfs meer nadelen oplevert.

Hieronder zal ik twee voorbeelden geven:

  • Deel: ‘Freeze’ (of: bevries)-modus
  • Deel: Moeite met beslissingen nemen

De cliënte die van de ‘freeze’-modus af wilde, had deze ontwikkeld na een traumatische ervaring in  haar jeugd, met als doel: escalatie te voorkomen. Als volwassene belemmerde de manier waarop dit deel functioneerde – het bevriezen – haar om te zeggen wat ze wilde.

Een andere cliënte kwam bij me omdat ze moeite had met het nemen van beslissingen. Dat leidde vaak tot paniek, advies inwinnen bij tientallen mensen en tot uitstelgedrag. Dit deel bleek ze als kind te hebben ontwikkeld na een ervaring waarin voor haar ingrijpende beslissingen werden genomen. Doel van het deel was om te voorkomen dat ze iets fout zou doen  –> zorgen voor bescherming.

Tijdens de delenwerk-sessie zorgen we voor een transformatie van dat deel zodat het voortaan op een passende, helpende manier kan functioneren om hetzelfde doel te bereiken.

Na de delenwerk sessie koppelt de cliënte die van de ‘freeze’-modus af wilde terug: “De zitting ging heel goed. Ik ben niet bevroren, voelde me wel gespannen. Ook tijdens een etentje waarin ik werd beoordeeld, bevroor ik niet.” Ze verbaasde zich erover, dat het haar zo goed geholpen heeft en dat het haar lukte om te zeggen wat zij wilde zeggen.

Vlak na de sessie begon de andere cliënte te huilen, ze vertelde “Bij eerdere therapie moest ik delen van mezelf wegsturen. Dat hoeft nu niet meer.”

delenwerk Beverwijk