coaching narcisme

Coaching omgaan met narcisme

Narcisme is een psychische stoornis. De narcist kenmerkt zich door het uitbesteden van het vuile werk aan de mensen om hem heen. Doordat de narcist verliefd is op zijn imago herkent hij zij eigen schaduwkanten niet en staat hij niet in verbinding met zijn werkelijke gedrag.

Narcisten zijn er heel goed in de verantwoordelijkheid voor hun gedrag te omzeilen en jou een slecht gevoel over jezelf te geven. De narcist heeft hier niet veel last van, integendeel, hij is ervan overtuigd voor de “goede zaak” te strijden. Er zijn maar weinig narcisten die zich laten behandelen en de meesten trekken een spoor van vernieling. De reden dat narcisten zo beschadigend kunnen zijn, is dat zij zo ontzettend normaal kunnen overkomen en op allerlei manieren jou het gevoel geven dat het aan jou ligt.

Omdat hun gedrag zo tegenstrijdig kan zijn – binnenshuis een controlerende tiran, buitenshuis een charmante heer of dame – ga je ernstig aan jezelf twijfelen. Als je je vertwijfeling al onder woorden durft te brengen, word je vaak niet geloofd. Juist omdat narcisten hun gedrag in de buitenwereld volledig onder controle hebben, weten ze precies hoe ze normaal moeten overkomen. Maar die normaliteit is slechts een holle constructie, waar niet echt iemand in zit. Lees meer over narcisme.

Herstellen van (narcistische) mishandeling

Heb jij ervaring met een destructieve relatie? Dat kan zijn met een partner, familielid, vriend(in) of met een collega. Toont diegene naar jou weinig tot geen zelfinzicht en empathie en heeft hij/zij meerdere gezichten? Herken jij je in deze waarschuwingssignalen?

 • Overal over twijfelen.
 • Geloven dat je overgevoelig bent.
 • Voor alles ‘sorry’ zeggen.
 • Weinig energie, daadkracht en focus.
 • Moeite met slapen en ontspannen.
 • Enorm piekeren.
 • Heftige emoties.
 • Je niet op je gemak voelen.
 • Gevoel van zinloosheid.
 • Gevoel van machteloosheid.
 • Wantrouwend naar anderen.
 • Jezelf niet meer (her)kennen en vertrouwen.

Een slachtoffer van narcistische mishandeling kan overmand worden door gevoelens van: minderwaardigheid, eenzaamheid, wantrouwen, rouw, schaamte, depressie, zelfhaat, onmacht, angst, afhankelijkheid en boosheid;
en klachten hebben als: slapeloosheid, constant alert zijn, zelfverwijten, op eieren lopen, psychosomatische klachten, paniekaanvallen, extreem hoge eisen stellen aan jezelf, niet op je intuïtie durven vertrouwen, niet meer weten wie je bent en wat je nodig hebt. Het begint vaak met signalen als twijfelen aan jezelf, jezelf afvragen: “Ben ik nou gek?” en bij bepaalde mensen het gevoel hebben altijd op eieren te lopen, nooit goed genoeg te zijn en het nooit goed (genoeg) te doen.

Het verbreken van zo’n destructieve relatie en je staande houden als ‘no contact’ niet mogelijk is, is een enorme uitdaging en vraagt veel van je.

Belangrijk om te weten voor slachtoffers van (narcistische) mishandeling

 • Jij bent onschuldig!
 • (H)erkenning: veel slachtoffers lopen in hun directe omgeving en bij betrokken hulpverleners aan tegen onbegrip en ongeloof. Dat belemmert jouw herstel. H(erkenning) is daarom essentieel en kan een gevoel van veiligheid geven.
 • Psycho-educatie: door je te verdiepen in de dynamiek van narcistische mishandeling, krijg je inzicht in het gedrag van de ‘narcist’ en de impact die dat heeft (gehad) op jou. Je leert te begrijpen dat het logisch is dat je er op dit moment zo bij zit. En waar jij altijd dacht dat alles aan jou lag, kun je gaan begrijpen dat het juist helemaal niet aan jou lag, want wat je ook doet, is het nooit goed.
  Boeken die ik je kan aanbevelen zijn beide boeken van Iris Koops (“Herstellen van narcistische mishandeling” en “Je leven in eigen hand, verder na narcistische mishandeling”) en “Als hij maar gelukkig is” van Robin Norwood.
 • Omarm jezelf, met alles wie je bent en met alles wat er is!

Verbreken en herstellen van narcistische en destructieve relaties

Vanuit mijn eigen ervaringsdeskundigheid en het werken met slachtoffers, weet ik dat herstellen mogelijk is. Je kracht blijkt al uit dat je het hebt overleefd!

Als professional en ervaringsdeskundige heb ik me al op verschillende manieren ingezet, en zocht ik steeds meer de samenwerking met andere ervaringsdeskundigen, overheid en professionals. Zo heb ik geruime tijd samengewerkt met Stichting Zijweg en Stichting het Verdwenen Zelf en hierin aan waardevolle projecten mogen meewerken en zo mijn steentje kunnen bijdragen aan bewustwording van deze problematiek en herstel van slachtoffers.

Daarnaast faciliteer ik online lotgenotencontact voor slachtoffers. (H)erkenning en het ont-schuldigen van slachtoffers van emotionele en psychische mishandeling is essentieel in het helingsproces.

Ik ben benieuwd wie jij (werkelijk) bent en wat jij wilt bereiken. Samen ontdekken we wat jij daarvoor nodig hebt. Wat werkt voor jou? Als je wilt, sta ik naast je om dit samen te onderzoeken en je te begeleiden. Jij hebt de regie, maar je hoeft het niet alleen te doen!

Omgaan met narcisme

Uitdagingen en doelen waar ik je bij kan ondersteunen zijn, o.a.:

 • Communiceren vanuit kracht
 • Opbouwen gevoel van eigenwaarde
 • Zelfzorg
 • Balanceren/reguleren emoties
 • Omgaan met angst en dwang
 • Vergroten belastbaarheid en zelfredzaamheid
 • Voorbereiden van lastige gesprekken (bijvoorbeeld met ex-partner, betrokken hulpverleners, mediation, zitting rechtbank)

Gratis vrijblijvend kennismakingsgesprek

Hulp zoeken in deze situatie kan moeilijk en spannend zijn. Ik geef je de mogelijkheid om in alle rust kennis met mij te maken. Dat kan tijdens een gratis en vrijblijvend gesprek van een half uur. Hierin kun je mijn energie voelen en we bespreken je hulpvraag en hoe ik te werk ga. De frequentie van de afspraken stemmen we in onderling overleg af.