Kaarten Opgestegen Meesters

Opgestegen Meesters zijn grote spirituele leraren en healers. De meesten van hen leefden ooit als mens op aarde. Het zijn sterke gidsen, die je kunnen helpen om de zin van je leven te begrijpen, om de moed te verzamelen om belangrijke veranderingen in je leven te bewerkstelligen, en om je psyche en je vermogen om inzichten in daden om te zetten, te ontwikkelen. Elke opgestegen meester heeft zijn of haar specialiteit, zoals helen, manifestatie, je naar een hoger plan brengen, relaties, enzovoort. Zij komen uit elke religie en cultuur, en ze zijn niet confessioneel gebonden. Je hoeft ook niet speciaal getraind te zijn of ervaringen gehad te hebben om hun hulp te ontvangen. Ben je benieuwd naar de boodschap die de Opgestegen Meesters op dit moment voor jou persoonlijk hebben? Heb je een specifieke vraag hoe met een situatie om te gaan? Ik trek graag een kaart voor jou. Ik hoef niet te weten wat je eventuele vraag is.Kaarten Opgestegen Meesters

Na betaling ontvangt u zo spoedig mogelijk een email van ons, met de uitkomst van de getrokken kaart en boodschap.

Door uw betaling van € 5,00 over te maken op rekeningnummer NL44 ASNB 0950246417 t.n.v. I.A.B.M. Westerhoff

Mail ons