schaduwwerk Beverwijk

Schaduwwerk

We hebben allemaal karaktereigenschappen, delen van de persoonlijkheid die we liever in de schaduw verborgen houden. Vandaar dat we ook wel spreken van schaduwstukken. Tijdens schaduwwerk gaan we aan de slag met dat wat we geregeld doen, terwijl we dat helemaal niet willen. Denk aan jaloezie, manipulatie, woede-uitbarstingen, slachtofferschap, etc. Je kunt nog zo je best doen om je schaduwstukken te onderdrukken en voor een ander te verbloemen. Op een gegeven moment wordt de druk te groot en komt er een uitbarsting.

Liefdevol licht schijnen op jouw schaduwstukken

Tijdens schaduwwerk kijken we liefdevol naar jouw schaduwstukken. We laten ze er ‘zijn’, zonder oordeel. Jouw ‘veroordeelde’ gedrag, dat er niet mag zijn (van jezelf of je omgeving), heeft altijd een reden en kan ook voordelen hebben. Als je schaduwstukken je bondgenoten worden, valt de druk weg en voorkom je ongewenste uitbarstingen.

We hebben allemaal schaduwkanten:

  • waar we ons voor schamen;
  • die we herkennen in het gedrag van die ander aan wie we ons zo kunnen ergeren;
  • die gebruikmaken van dwangmatig gedrag om bepaalde gevoelens te vermijden, een leegte op te vullen of een diep verlangen te onderdrukken;
  • die zich laten zien in lichamelijke symptomen, als we onze minder wenselijke eigenschappen structureel ontkennen, dan verharden ze zich om tot uiting te komen in de materie van ons lichaam.

Ik heb eigenschappen, kenmerken van mijzelf, ontkend, verbannen. Ik doe net alsof die dingen – die deel uitmaken van wie en wat ik ben – dat ineens niet meer doen. Ik ontken delen van mezelf in de hoop dat ze dan ophouden te bestaan. Ik maak mezelf incompleet.
Door die eigenschappen (wensen, emoties, patronen, gedragingen, etc.) uit de schaduw te halen, geef ik mezelf de kans weer meer compleet, meer mezelf, meer alles te worden wat ik kan zijn. Misschien is dat wat die Taoïsten bedoelen als ze zeggen dat het leven een reis terug is naar de bron. Dat het leven vooral bedoeld is om te worden wat we al die tijd al zijn.” – Wielwerk Opleidingen