Gratis tools voor naasten van mensen met suïcidaliteit

Handreiking suïcidepreventie bij jongeren met suïcidaliteit en autisme

Mensen met autisme zijn extra kwetsbaar voor suïcidale gedachten en suïcidaal gedrag” – factsheet van 113 Zelfmoordpreventie en NVA – Nederlandse Vereniging voor Autisme.

Hoe ga je als naaste eigenlijk om met jouw dierbare met autisme en suïcidaliteit?

Begeleiding van de naasten ontbreekt vaak in de GGZ. En de psycho-educatie over ASS voor naasten beperkt zich tot algemene info over ASS.

Terwijl naasten behoefte hebben aan handvatten hoe ermee om te gaan. Wat zeg ik wel, wat zeg ik niet. Do’s en don’ts.

113 heeft een handreiking suïcidaliteit ontwikkeld voor jeugdprofessionals die te maken hebben met jongeren met autisme en suïcidaliteit.

De handvatten uit deze handreiking zijn ook waardevol voor de naasten.

Daarnaast kunnen naasten de handreiking zo nodig aanreiken aan betrokken hulpverleners, zoals huisarts, POH, bij gemeente, GGZ, crisisdienst, Jeugdzorg, zorgteams van scholen, Beschermd Wonen, etc.

Voor het vergroten van de veerkracht van naasten is wat anders nodig. Ouders, brusjes, oma’s en oma’s, partners en kinderen vinden herkenning bij elkaar tijdens de zogenaamde naastengroepen van het Suïcide Preventie Centrum en Arkin.
Ze kunnen vrijuit praten over wat het met hen doet met mensen die het écht begrijpen. Ze krijgen voorlichting over suïcidaliteit en er is aandacht voor zelfzorg. Naasten ervaren dat er zonder oordeel naar hen wordt geluisterd.

Mensen met autisme hebben een vergroot risico op suïcidaliteit en dat hoor ik terug van de deelnemers in de naastengroepen. Daarom deel ik deze handreiking met naasten die hiermee te maken hebben.

Want suïcidepreventie werkt het beste door naasten te betrekken, te informeren en hun veerkracht te vergroten.

De leidraad suïcidepreventie bij jongeren en de andere handreikingen suïcidepreventie bij jongeren (LVB en persisterende suïcidaliteit) vind je hier.