sleutels van macht

Sleutels van macht

Iedereen is op zoek naar eigenmacht, terwijl we – door onze opvoeding, cultuur, religie, samenleving – zijn vergeten hoe onze natuurlijke macht voelt. Om de eigenmacht te herstellen, moeten we eerst loskomen van de sleutelfiguren uit onze kindertijd. De techniek “Sleutels van macht” gaat over het herstellen van de balans en het teruggeven van overgenomen verantwoordelijkheden, zodat we weer autonoom mens kunnen zijn.

In onze samenleving vindt vaak machtsmisbruik plaats, denk aan:

  • Staatsgrepen, dictatuur, spionage, oorlog, propaganda, manipulatie, fraude en geweld; maar ook aan
  • Mishandeling, incest en verkrachting, status, verwaarlozing, kleineren, isoleren en pesten.

“Om aan de enge gevangenissen van persoonlijke beperking te ontsnappen en de grootse uitgestrektheid van de volledigheid te benaderen, moeten we onze macht herwinnen.”
“Macht ontstaat wanneer we bereid zijn fouten te maken en bereid zijn er verantwoordelijk voor te zijn, ervan te leren en onze fouten te corrigeren.” – Wielwerk Opleidingen