Wielwerk methode Beverwijk

DE WIELWERK METHODE

De Wielwerk methode® is een uniek ontworpen model, waarmee de natuurlijke stroom van ieder proces inzichtelijk gemaakt en begeleid kan worden. Het is toepasbaar bij het weer op gang brengen en dus laten stromen van vastgelopen processen, op welk niveau of van welke aard dan ook. Het maakt bijvoorbeeld niet uit of het nu gaat om een persoonlijk proces, psychosociale problematiek of een bedrijfsmatig proces.

Basis Wielwerk methode

 • De Natuurlijke Stroom in beweging brengen.
 • Respect voor de natuurlijke cyclus en de wisselwerking en samenhang in alles wat leeft.
 • Vastgelopen (innerlijke) processen weer laten stromen.
 • Het onbewuste bewust maken, zodat er ruimte voor keuzes ontstaat.
 • Samenhang ontdekken tussen denken, energie, gevoel, emoties, gedrag, lichaam, materie en spiritualiteit.

Vijf belangrijke pijlers

De basis van de Wielwerk methode® bestaat uit 5 belangrijke pijlers die het principe van elk natuurlijk proces volgen:

Gedachten

Elk proces begint met een gedachte. Een leuke gedachte over de dag, over jezelf, over een situatie geeft je een fijn gevoel. Negatieve gedachten kunnen je belemmeren om jezelf te zijn of kunnen ervoor zorgen dat je je niet fijn voelt.

Energie

Om dingen te doen, dingen neer te zetten of om jezelf te kunnen zijn, heb je energie nodig. Veel energie is fijn, maar het kan er ook voor zorgen dat je maar bezig blijft. Weinig energie kan een enorme belemmering zijn om de dingen te doen die je zo graag wilt doen.

Emoties

Het voelen en delen van emoties laat alles weer stromen. Of het nou blijheid, boosheid of verdriet is. Door je emoties te (h)erkennen mag je helemaal zijn wie je bent.

Lichaam

Het lichaam is je voertuig waarmee je hier op aarde leeft en met anderen contact maakt. Hoe je lichaam voelt, laat zien hoe het met je gaat, hoe je in het leven staat of hoe je ergens tegenover staat.

Alles samen=JIJ

Jouw eigen beleving van alles samen. Je gedrag, je omgeving, je situatie, je relatie. Alle gevolgen van alle gedachten, energie, emotie en lichamelijke gevoelens samen. Maar ook diegene die je bent onder al die lagen, je kern, je ziel.

Alles is cyclisch

Al het natuurlijke op deze wereld vormt, op zijn eigen manier, een cirkel. Alle processen, hoe groot of klein dan ook, zijn onderhevig aan wisselwerking en kringloop en daarmee oneindig. Of het nu om een boom gaat of om een tijdperk; alles is aan dezelfde natuurwetten gebonden. En de natuurwet van het Wiel is dat alles altijd in beweging is, maar dan wel in een natuurlijke richting. De zon gaat altijd in dezelfde windrichting op en beschrijft iedere dag dezelfde boog. Om de volgende dag het proces weer te herhalen. Ieder jaar loopt weer ten einde om gewoon weer opnieuw te beginnen.

Bewustwording maakt keuze mogelijk

Vanzelfsprekend maken ook wij mensen deel uit van deze wereld en dus hebben wij met dezelfde principes te maken. Het enige verschil met de zon is dat wij een keuze hebben. Soms kiezen we er onbewust voor om tegen de stroom, tegen de richting in te gaan. We verzetten ons vaak zonder dat we het in de gaten hebben tegen de natuurlijke gang van zaken. We vergeten om rekening te houden met de wisselwerking en vragen ons vervolgens af waarom het allemaal niet loopt zoals wij willen. De Wielwerk methode ® helpt je bewust te worden van jouw innerlijke stroom.

Onderzoek alle facetten

Met de Wielwerk methode ® worden alle facetten, alle niveaus van een proces onderzocht en in kaart gebracht. Zo doende ontstaat er inzicht in het proces. Zo kunnen we een aantal zaken achterhalen, zoals:

 • In welke fase bevindt het proces zich?
 • Wat zijn de kansen voor en in dit proces?
 • Wat zijn de bedreigingen voor en in dit proces?
 • Wat is er voor nodig om de kansen te benutten en om de bedreigingen het hoofd te bieden?
 • In welke “landschappen” liggen deze kansen en bedreigingen?
 • Hoe kan balans hersteld worden?
 • Hoe komen we in harmonie met het levensritme?
 • Waar vinden we samenhang, wisselwerking, balans? Wat kan losgelaten worden? Wat mag groeien?

Bron: Wielwerkmethode ® – Wielwerk Opleidingen