Ouder in de knel

In dit artikel in Augeo Magazine beschrijft Simone haar ervaring als moeder in de knel. Haar ervaring staat niet op zichzelf, ik sprak de laatste jaren vele ouders – in complexe scheiding en ouderverstoting – die met ex-partnergeweld en kindermishandeling te dealen hebben. Dit zijn Simone haar tips voor professionals.

 • Zorg aan de poort voor expertise en deskundigheid over psychiatrische problematiek en destructieve communicatiemechanismen. 
 • Kijk bij communicatieproblemen verder en plak er niet direct het label ‘vechtscheiding’ op. Hierdoor voorkom je dat verkeerde interventies en lange trajecten worden ingezet waarmee niemand geholpen is. 
 • Weet welke signalen kunnen wijzen op intieme terreur en doe dan direct onderzoek naar de geschiedenis van geweld. Weet wat eraan vooraf is gegaan en zorg dat je inzicht krijgt in de dynamiek die speelt.
 • Zet de veiligheid van kind én ouder voorop en stem interventies hierop af. 
 • Plaats de ouder die zich niet houdt aan afspraken en geen hulp wil voor het kind onder toezicht in de omgang met zijn of haar kind om de onveiligheid te stoppen. 
 • Maak niet beide ouders verantwoordelijk voor het gedrag van een van de ouders.
 • Win daadwerkelijk informatie in bij derden als ouders aangeven dat andere partijen betrokken zijn bij hun situatie.
 • Draag zorg voor een correcte dossiervorming, zodat de veiligheid, integriteit en privacy van ouders beschermd worden. 
 • Voer begeleidingsgesprekken met ouders niet gezamenlijk maar parallel.
 • Vraag ouders niet elkaar in de cc te zetten in de digitale communicatie met betrokken professionals. Ook hier geldt: zorg voor parallelle communicatie.
 • Laat gezamenlijk ouderschap als basis los en zet in op parallel ouderschap.
 • Stimuleer ouders om onderzoek te doen naar hun persoonlijkheidsstructuur of eigen (jeugd)trauma’s – in het belang van de veiligheid van hun kind.
 • Zet een casemanager met expertise en lef in, iemand die ingrijpt als de toxische ouder zijn of haar kind bijvoorbeeld manipuleert tot vervreemden van de gezonde, andere ouder, en die sancties legt op zijn/haar onveilige gedrag en communicatie.
 • Verschuil je niet achter procedures en protocollen als je het als professional niet weet of wanneer je de grip in een situatie verliest.

En bovenal: breng de menselijke maat in het werk met ouders en kinderen terug.

Ervaringsverhaal – Moeder in de knel – Aandacht voor ouderschap – Augeo Magazine 25