Hoe krachtiger jij wordt

Als je je niet meer volgzaam, onderdanig en pleasend opstelt,

kan degene die dat probeert af te dwingen zich onveilig gaan voelen,

want met het voldoen aan de behoefte aan controle en macht

creëert diegene voor zichzelf een schijnveiligheid.

Hoe krachtiger jij wordt en hoe kleiner jouw angst,

hoe minder macht er over jou is,

en hoe zwakker diegene zich voelt.

Dat kan ervoor zorgen dat nog zwaarder wordt ingezet

op manipulatie, bedreiging, gaslighting, vernedering en zwartmaken,

al dan niet door anderen daarvoor te gebruiken,

terwijl diegene zich als slachtoffer van jou voordoet naar de buitenwereld.

Blijf dan overeind, weet dat je het goed doet.

Jij bent verantwoordelijk voor jezelf.

Laat de angst en pijn van die ander waar die hoort,

ook al toont die ander geen zelfinzicht en

lijkt diegene overtuigd van zijn of haar waarheid.

Als je je bang voelt,

door de terreur,

wees dan extra lief voor jezelf en

zorg voor je veiligheid.

narcisme