Intrinsieke motivatie, zelfreflectie en moed

Intrinsieke motivatie, zelfreflectie en moed zijn drie essentiële ingrediënten voor het aangaan van coaching, therapie, mediation of een traject voor gescheiden ouders.

Het ligt zo voor de hand, en toch ontbreekt het hieraan vaak.

Bij gescheiden ouders heeft dit niet zelden tot gevolg: een complexe scheiding en ouderverstoting.

Met de nodige – vaak levenslange – schade die daarbij komt kijken.

In opgelegde oudertrajecten of OTS vraagt het van beide ouders in ieder geval intrinsieke motivatie en zelfreflectie om het een kans van slagen te geven.

Het probleem is dat het niet altijd duidelijk is of ouders hierover beschikken.

Niet zelden leidt mediation, OTS of een ouder-traject tot een dramatisch toneelstukje en (her)traumatisering.

Om vooraf de slagingskans duidelijk te krijgen, zou daarom eerst onderzoek kunnen worden gedaan naar de voorgeschiedenis, de mentale en emotionele gesteldheid van de betrokkenen en hoe de relatie en de breuk zijn verlopen qua dynamiek.

En van daaruit kijken wat er mogelijk en nodig is.

Misschien wel eerst gesprekken apart, psycho-educatie of therapie.

Het begint met onderzoeken en (h)erkennen van de dynamiek alsmede de mogelijkheden én beperkingen van beide ouders.

coaching narcisme