Mijn naam is Ilse Westerhoff. Spiritualiteit is een belangrijk onderdeel van mijn leven. Bewustwording. Dat alles en iedereen onlosmakelijk met elkaar verbonden is.
In 1999 en 2000 volgde ik seminars “Human and Universal Energy” (georganiseerd door Spiritual Human Yoga), waar ik het vermogen (her)ontdekte om met energie te werken.
In 2011 volgde ik mijn eerste energieworkshop waarbij gewerkt wordt met de Shamballa-energie en niet veel later de tweede. Ik kan wel zeggen dat deze workshops mijn leven compleet hebben veranderd. De krachtige liefdevolle energie zorgde voor een onomkeerbare transformatie in mij en in mijn leven. Ik werd me daarna steeds bewuster van mijn eigen Meesterschap, de regie nemen over mijn leven in plaats van mijn kracht weggeven aan anderen. Ik ervaar het als een verrijking om deze energie met anderen te delen en te mogen zien wat dit voor anderen mag doen.
In april 2017 heb ik mijn diploma Bach Bloesem Therapie behaald. Ik gebruik de bloesems van Bach al jaren voor mezelf. De Bach bloesems ondersteunden mij o.a. bij traumaverwerking, met leren vertrouwen op mezelf en overeind te blijven in heftige periodes.
Door naar binnen te kijken en met jezelf aan de slag te gaan, op een liefdevolle manier, zonder oordelen, kun je jezelf helen. Namasté


Ilse Westerhoff

Ilse Westerhoff

Healing facilitator & Bach bloesem therapeut