Begoniahof

De filosofie en oorsprong van New Paradigm for Multidimensional Transformation (NPMDT)

De kern waar het bij New Paradigm for Multidimensional Transformation om gaat is Liefde – Liefde en Vrijheid.

Liefde voor jezelf, en het aangeboren innerlijk weten dat je verbinding hebt met Moeder/Vader God en de hele schepping. Vrijheid van alles wat dat weten in de weg staat. Vrijheid om te weten wie je bent en om in je eigen kracht te gaan staan, om in je Meesterschap te stappen.

De hoge, liefdevolle en krachtige energie van New Paradigm for Multidimensional Transformation helpt jou bij het helen waar jij dat nodig hebt, alles in overeenstemming met jouw Hogere Zelf en jouw Goddelijk Plan.

De energie van NPMDT is, net als Reiki, in het oude Atlantis ontwikkeld door Germain, een Hogepriester in de tempel van genezing. Meester en leraar John Armitage (ook bekend als Hari DasBaba) introduceerde deze liefdevolle krachtige energie in 1997 op aarde. NPMDT is energie met een erg hoge trilling. Omdat het trillingsniveau van de mensen op aarde de laatste jaren erg verhoogd is, kunnen wij nu met deze energie werken. NPMDT is gebaseerd op het originele Reiki systeem, maar de sterkte en werking gaan veel verder. Het is ook niet met Reiki te vergelijken. De kern van NPMDT is het dichter bij je werkelijke IK te komen, je I Am Presence.