homeopathie omgeving Beverwijk

Bach en homeopathie

Door toeval kwam Bach in contact met de homeopathie, een geneeskunde die eindelijk eens uitging van het principe dat de mens en de persoonlijkheid de belangrijkste factoren zijn voor genezing. Homeopathische remedies werden voorgeschreven afgestemd op de persoonlijkheid en de mentale gesteldheid van de patiënt, alsmede de lichamelijke symptomen van zijn of haar ziekte. Bach deed geruime tijd onderzoek in de laboratoria van het Royal London Homeopathic Hospital.

De homeopathie zoals wij die nu kennen werd in 1810 ontwikkeld door de Duitse arts Samuel Hahnemann, maar het onderliggende principe was dankzij Hippocrates (een Grieks geneesheer) al bekend in de 5e eeuw v. C. Hippocrates werd ook wel “de vader van de geneeskunde” genoemd.

Het principe van “ het gelijke geneest het gelijke” werd in feite door Hahnemann herontdekt. Hij concludeerde dat het lichaam via ziekteverschijnselen op een natuurlijke manier een ziekte bestrijdt. Verder concludeerde hij dat homeopathische middelen die dezelfde ziekteverschijnselen veroorzaken bij een gezond persoon als die een ziek iemand heeft, het herstel van deze persoon kunnen bevorderen. Hij ontwierp een nieuw systeem binnen de geneeskunde dat hij “homeopathie” noemde wat “ gelijk de ziekte” betekent. Traditionele geneeskunde noemde hij “ allopathie” wat “tegen de ziekte” betekent, omdat het de symptomen onderdrukt of tracht te voorkomen.

Hahnemann geloofde dat door symptomen te onderdrukken ook het natuurlijk afweersysteem werd tegengewerkt. Hij had een holistische aanpak en richtte zich op de hele persoon; op de klachten en op de mentale, emotionele, spirituele en lichamelijke karakteristieken.

Homeopathische remedies worden gemaakt van plantaardige, minerale en dierlijke substanties. Eerst moet de alcohol in de substantie trekken om de actieve ingrediënten eruit te halen. Het resultaat hiervan wordt de “moedertinctuur” genoemd. Deze oplossing wordt dan tientallen of honderden keren verdund, en na elke verdunning dient er stevig geschud te worden. Door het schudden gaat de energie over op het mengsel waardoor de therapeutische kracht toeneemt. De remedies worden dus krachtiger bij iedere verdunning, wat een minimale hoeveelheid van de oorspronkelijke substantie tot resultaat heeft, maar met een extreem hoog energiegehalte.

Er is geen wetenschappelijke verklaring voor het sterker worden door verdunning, maar wetenschappelijke proefnemingen hebben de werkzaamheid van de homeopathische behandeling aangetoond.